Vraag & antwoord

Omhoog Software Hardware Bestellen

Regels voor het gebruik van onze unieke helpdesk.

U wordt gevraagd naar uw bedrijfsnaam en het serienummer van het gebruikte pakket.
U dient te beschikken over een onderhoudscontract voor het lopende jaar.
Gebruik van de helpdesk zonder abonnement kost 15.-- euro per probleem.
Alleen vragen over het pakket worden beantwoord. Voor vragen over het gebruik van Windows
moet u aan uw hardware leverancier stellen.
Problemen met een bestaande inbelverbinding, blokkades, verlopen wachtwoorden en abonnementen 
moet u stellen aan de helpdesk van uw provider.
Vragen over netwerken, routers, isdn adapters en netwerkprinters moet u aan uw hardwareleverancier stellen.

Veel gestelde vragen met hun antwoorden.

V: Het updaten van mijn licentie(s) lukt niet.

A: Maakt u gebruik van Windows 7 dan kunt u mogelijk foutmeldingen verwachten.
Helaas is dit een van de nare eigenschappen van deze versie van Windows, let in ieder geval
op de volgende adviezen.
U kunt alleen updaten als administrator ! . Helaas is dit account niet aanwezig in Vista.
U moet dit zelf aanmaken op permanente of tijdelijke basis, of kiezen voor de optie uitvoeren
als: administrator (beheerder)
U kunt ook dit onderdeel van het beveiligingssysteem tijdelijk of liefst permanent verwijderen.
(uac genaamd)

V: Bij controle blijken niet al mijn licenties te zijn verlengd.

A: U kunt dit controleren door te zien of de waarschuwing onder aan uw scherm is verdwenen.
U kunt ook kijken bij de tab. informatie -> versie.
U kunt dit oplossen door het programma nogmaals uit te voeren en dan een andere doelmap,
waarin uw programma's zijn opgeslagen,
te kiezen.
Gebruikt u de programma's op meerdere computers, dan moet u de licentie-update
op al deze computers apart uitvoeren.

V: Onder op mijn scherm staat: Einde abonnement over xx dagen wat betekent dat.

A: Het gebruik van alle software is gebonden aan een abonnement.
Ieder jaar moet het abonnement verlengd worden om gebruik te kunnen maken van bovenstaande programma's
Na betaling van uw abonnement ontvangt u een programma om uw licentie met een jaar te verlengen. De betaling
van uw abonnement moet voor 31 januari van het lopende jaar zijn voldaan. Abonnementen moeten op elkaar 
aansluiten.
Als u een jaar uw abonnement niet betaald heeft moet u het volgende jaar een volledig programma aanschaffen.
Als u uw abonnement niet verlangd heeft, zullen de genoemde programma's na 31 januari van dat jaar stoppen met
werken. Lees hier meer over op de productinformatie pagina.

V: Ik kan de storingsinformatie van de internetproviders nergens vinden.

A: Deze is geÔntegreerd in het APK-Totaal2 programma. Klik op de sneltoets [Berichten ophalen] om de storingsinformatie
te lezen. Tevens worden algemene en persoonlijke berichten getoond.
 

V: De automatisch herinnering aan het aanpassen van mijn pincode werkt niet.

A: Het systeem van automatisch herinneren aan het aanpassen van wachtwoorden werkt ALLEEN maar goed als u geheel automatisch 
kunt afmelden, stopt het programma tijdens een verbinding met een foutboodschap, dan kan de automatische update functie
niet werken.
Pas NA dat u d.m.v. deze functie het wachtwoord heeft veranderd zal het automatisch waarschuwingssysteem goed 
werken en wordt u tijdig eraan herinnerd om uw wachtwoord of pincode aan te passen.

V: Ik kan geen AUTOMATISCHE PINCODE'S in APK-Totaal2  gebruiken.

A: Dat klopt, dit is al vele jaren niet meer toegestaan
Om aan de RDW toelatingseisen te voldoen hebben we deze optie definitief uit het programma moeten verwijderen.
De waarschuwing bij het aflopen van de geldigheid van de pincode blijft wel werken. Ook kunt u via <F6> uw
pincode veranderen.
De nieuwe pincode moet aan een aantal voorwaarden voldoen om te worden geaccepteerd, deze zijn:
*    Mag de vorige zes keer niet zijn gebruikt.
*    Moet op positie 2 t/m 6 minimaal een cijfer bevatten.
*    Mag maar twee keer hetzelfde teken bevatten.
*    Moet zes posities lang zijn.

Toegestaan zijn bijv.: 123456; OPEL01; DAF142; KLAAS9
Niet toegestaan zijn: ABCDEF; 123; BANAAN; 111234
Bent u geblokkeerd en kunt u geen nieuwe pincode meer invoeren, dan kunt u als laatste uw initiŽle pincode, welke u 
ooit per brief door de RDW is verstrekt, gebruiken om een nieuwe pincode aan te maken.
U kiest de optie nieuwe pincode en voert als huidige pincode de initiŽle pincode in en kiest als nieuwe pincode een
pincode die aan de bovenstaande eisen voldoet. 

V: Waar moet ik in APK-Totaal2 mijn toegangscode aanpassen.

A: APK-Totaal2 werkt met een netwerktoegang. Deze wordt eenmalig aangemaakt en hoeft niet aangepast te worden. 

 


V: Soms krijg ik een foutmelding als ik het programma start.

A: RST software staat niet toe dat u het programma tweemaal opstart. Het RDC staat niet toe dat u over een verbinding
meerdere taken tegelijkertijd uitvoert. Sluit de RST software af als u klaar bent. Kijk voor u RST software opstart 
eerst op de grijze statusbalk van windows of er al een versie van het programma  opgestart is en maak dan hiervan gebruik.V: Wanneer is mijn verbinding actief.

A: Als u op de statusbalk van windows in de rechter onderhoek twee groene, al dan niet knipperende, beeldschermpjes
ziet, dan is er een actieve verbinding. 
Dat er een verbinding actief is kan betekenen dat een RSTDiensten deze verbinding  gebruikt maar dat hoeft niet.
Als er reeds een geopende verbinding is zal onze software hiervan gebruik maken.

Samengevat komt het hier op neer:
Als u een RST programma opstart gebeurt er nog niets, zodra u informatie opvraagt bij uw provider gaat het
programma een verbinding starten met deze provider of gebruikt een reeds geopende verbinding. Als het programma klaar
is met uw opdracht blijft de verbinding geopend.
Pas als u het programma afsluit (en alleen dan) wordt de verbinding alleen verbroken en alleen als dit programma
deze zelf heeft gestart.V: Hoelang moet ik op een aansluiting wachten.

A: Als alle informatie die u naar de provider stuurt correct is, duurt een aansluiting maximaal 5 werkdagen.

Mocht u vragen hebben neem dan gerust even contact met onze helpdesk op.
Op de pagina 'Bestellen' kunt u ons ook een E-mail sturen met uw vragen of opmerkingen.